Akcie - zs.prievaly.sk

        Slávnostné otvorenie šk.roka 2020/21

 

Dňa 2. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie  školského roka 2020/21  na školskom dvore. Rozlúčili sme sa  s dňami plnými hrejivého slnka, celodenného voľna, detských hier i radostných stretnutí s rodinou či priateľmi. 

             Slávnostné ukončenie školského roka

 

Nadišiel dlhoočakávaný deň- "deň D". Všetky deti čakajú na ohodnotenie svojej práce počas celého školského roka.

 

 

 

        Rozlúčka so štvrtákmi

 

Koniec júna znamená pre deti radosť z nadchádzajúcich letných dní plných slnka a oddychu. Pre našich štvrtákov je to vždy čas lúčenia.

 

            Rozlúčka so školským rokom

 

Blíži sa leto, čas prázdnin, oddychu a dovoleniek. Ani  sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka.V  pondelok 29. júna sme si tento pocit patrične vychutnali.

         MDD 2020

Tohtoročný 1. jún znamená  pre naše deti  MDD, ale tiež návrat po takmer 2 a pol mesačnej pauze do školských lavíc.Svoj deň aj patrične oslávili.Samozrejme dodržiavaním prísnych hygienických nariadení.