Akcie - zs.prievaly.sk

         Veľkonočné zvyky a tradície

 

Už sa blížia sviatky jari, tešia sa veľkí i malí.

Dievky zas len báť sa budú, svoje šaty sušiť budú.

Takáto je Veľká noc, tá ma svoju čarovnú moc.

                  

          Stretnutie s lesným pedagógom

 

Dňa 11. apríla prišiel medzi nás lesný pedagóg Ing. Slávik  z OZ Smolenice.

    

     Celoslovenské kolo "Šaliansky Maťko"

 

Dňa 29. apríla 2019 sme sa zúčastnili celoslovenského kola súťaže v prednese slov. povesti "Šaliansky Maťko."

      

                Zápis 2019

 

Dňa 10. apríla sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Zúčastnilo sa ho 14 detí.

            Karneval 2019

 

V sobotu dňa 23.2.2019 sa náš Kultúrny dom v Prievaloch premenil na rozprávkový svet.