Akcie - zs.prievaly.sk

        Karneval 2020

 

Kultúrny dom v Prievaloch sa  dňa 15. 02. 2020 premenil na rozprávkový svet. Nechýbali princezné, bojovníci, piráti, smrtky, zvieratká, kvetinky a  iné fantastické  bytosti.

      

         Šaliansky Maťko - okresné kolo

 

Dňa 6. februára 2020 uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti. Našu školu reprezentovali K. Ferenčičová a L. Ščepková.

Vianočné vystúpenie v Láskavých dlaniach

 

Dňa 13.12. 2019 žiaci 3. ročníka, K. Beňáková a M. Tarkoš išli potešiť svojím vianočným pásmom "Betlehemci"  seniorov  v penzióne Láskavé dlane.

      

       Hurbanov pamätník- školské kolo

Dňa 30.01. 2020 sa uskutočnillo školské kolo súťaže v umeleckom prednese "Hurbanov pamätník."

  

    Pytagoriáda- školské kolo

 

Dňa 10. 12. sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriády." Zúčastnili sa ho všetci žiaci 3. a 4. ročníka.