Akcie - zs.prievaly.sk

          Zápis žiakov do 1. ročníka

 

Dňa 22. apríla 2020 prebehol zápis do 1. ročníka za účasti rodičov bez prítomnosti detí.

        Hurbanov pamätník - obvodné kolo

 

Dňa 6.marca 2020 sa uskutočnilo obvodné  kolo súťaže " Hurbanov pamätník."

      

         Šaliansky Maťko - okresné kolo

 

Dňa 6. februára 2020 uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti. Našu školu reprezentovali K. Ferenčičová a L. Ščepková.

        Karneval 2020

 

Kultúrny dom v Prievaloch sa  dňa 15. 02. 2020 premenil na rozprávkový svet. Nechýbali princezné, bojovníci, piráti, smrtky, zvieratká, kvetinky a  iné fantastické  bytosti.

      

       Hurbanov pamätník- školské kolo

Dňa 30.01. 2020 sa uskutočnillo školské kolo súťaže v umeleckom prednese "Hurbanov pamätník."