Akcie - zs.prievaly.sk

         Hovorme o jedle

 

V dňoch od 12. 10. do 16. 10. 2020 na našej škole prebehla akcia "Hovorme o jedle". I keď sme nemohli naplno prežiť tento týždeň zdravia, tak ako po minulé roky, snažili sme sa to deťom vynahradiť rôznymi inými spôsobmi.

 

        Slávnostné otvorenie šk.roka 2020/21

 

Dňa 2. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie  školského roka 2020/21  na školskom dvore. Rozlúčili sme sa  s dňami plnými hrejivého slnka, celodenného voľna, detských hier i radostných stretnutí s rodinou či priateľmi. 

            Rozlúčka so školským rokom

 

Blíži sa leto, čas prázdnin, oddychu a dovoleniek. Ani  sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka.V  pondelok 29. júna sme si tento pocit patrične vychutnali.

             Slávnostné ukončenie školského roka

 

Nadišiel dlhoočakávaný deň- "deň D". Všetky deti čakajú na ohodnotenie svojej práce počas celého školského roka.

 

 

 

        Rozlúčka so štvrtákmi

 

Koniec júna znamená pre deti radosť z nadchádzajúcich letných dní plných slnka a oddychu. Pre našich štvrtákov je to vždy čas lúčenia.