Akcie - zs.prievaly.sk

         MDD 2020

Tohtoročný 1. jún znamená  pre naše deti  MDD, ale tiež návrat po takmer 2 a pol mesačnej pauze do školských lavíc.Svoj deň aj patrične oslávili.Samozrejme dodržiavaním prísnych hygienických nariadení.

          Zápis žiakov do 1. ročníka

 

Dňa 22. apríla 2020 prebehol zápis do 1. ročníka za účasti rodičov bez prítomnosti detí.

        Karneval 2020

 

Kultúrny dom v Prievaloch sa  dňa 15. 02. 2020 premenil na rozprávkový svet. Nechýbali princezné, bojovníci, piráti, smrtky, zvieratká, kvetinky a  iné fantastické  bytosti.

        Hurbanov pamätník - obvodné kolo

 

Dňa 6.marca 2020 sa uskutočnilo obvodné  kolo súťaže " Hurbanov pamätník."

      

         Šaliansky Maťko - okresné kolo

 

Dňa 6. februára 2020 uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti. Našu školu reprezentovali K. Ferenčičová a L. Ščepková.