Akcie - zs.prievaly.sk

 

 

      Rozlúčka  so štvrtákmi

Čas plynie neúprosne ako voda. Nie je to tak dávno, keď naši najstarší štvrtáci vstúpili po prvý raz do školy.

    

   Tanečný koncert

 

Dňa 26. júna sme sa zúčastnili koncoročného tanečného vystúpenia skupiny Scream v Kultúrnom dome v Senici.

 

 

         Deň 1. - 4.

 

Už tradične sa na konci roka stretáme spolu so ZŠ Cerová a ZŠ Plavecký Peter na školskom dvore ZŠ s MŠ Cerová, aby sme si zašportovali.

         Beseda s pracovníčkou SČK

 

Dňa 25. júna sme mali v škole zdravotníčku Červeného kríža.

        

         Športuje celá rodina a dedina

 

Už druhý rok sa dňa 21. júna vo večerných hodinách na školskom dvore konala akcia nielen pre naše deti ale i pre verejnosť.