Akcie - zs.prievaly.sk

    

   Tanečný koncert

 

Dňa 26. júna sme sa zúčastnili koncoročného tanečného vystúpenia skupiny Scream v Kultúrnom dome v Senici.

         Beseda s pracovníčkou SČK

 

Dňa 25. júna sme mali v škole zdravotníčku Červeného kríža.

        

         Športuje celá rodina a dedina

 

Už druhý rok sa dňa 21. júna vo večerných hodinách na školskom dvore konala akcia nielen pre naše deti ale i pre verejnosť.

 

 

         Deň 1. - 4.

 

Už tradične sa na konci roka stretáme spolu so ZŠ Cerová a ZŠ Plavecký Peter na školskom dvore ZŠ s MŠ Cerová, aby sme si zašportovali.

        OFDM 2019

 

Už piaty rok sa naša škola zúčastňuje Olympijského festivalu detí a mládeže na Osuskom. Tento rok sa konal dňa 21. júna.