Akcie - zs.prievaly.sk

        OFDM 2019

 

Už piaty rok sa naša škola zúčastňuje Olympijského festivalu detí a mládeže na Osuskom. Tento rok sa konal dňa 21. júna.

                  Výlet Bojnice

 

Pomaly sa končí škola a pre deti sa začína predprázdninové obdobie plné rôznych výletov a zaujímavých akcií.Dňa 19. júna sme vycestovali do Bojníc.

                      MDD 2019

 

Blíži sa pomaly leto.Na začiatku júna je MDD - sviatok detí . Všetky deti majú tento deň veľmi radi. Keďže tento rok vychádza v kalendári na sobotu, my sme už v piatok 31. mája prežili pekné zábavné a športové dopoludnie.

 

 

   Kalokagatia 2019

 

Dňa 7. júna sa žiaci našej školy zúčastnili športovej súťaže Kalokagatia v priestoroch ZŠ s MŠ v Smolinskom.

 

     

     "Prievalský slávik a Slávik Slovenska 2019"

Aj tento rok ako aj po minulé na našej škole v apríli prebehla spevácka súťaž „Prievalský slávik“ v spievaní ľudových piesní.