Akcie - zs.prievaly.sk

                                                                 

                  ZBER PAPIERA 2019

Aj tento školský rok sme sa zúčastnili zberu papiera. Spoločne sme nazbierali  3 482, 3 kg. Priemer na žiaka : 112,33 kg.

 

 

           

          Deň matiek 2019

 

Už tradične sviatok  Deň matiek býva 2. májovú nedeľu. Tento rok sme ho oslávili dňa  12.mája 2019.

                  

          Stretnutie s lesným pedagógom

 

Dňa 11. apríla prišiel medzi nás lesný pedagóg Ing. Slávik  z OZ Smolenice.

         Veľkonočné zvyky a tradície

 

Už sa blížia sviatky jari, tešia sa veľkí i malí.

Dievky zas len báť sa budú, svoje šaty sušiť budú.

Takáto je Veľká noc, tá ma svoju čarovnú moc.

      

                Zápis 2019

 

Dňa 10. apríla sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Zúčastnilo sa ho 14 detí.