Akcie - zs.prievaly.sk

Hovorme o jedle 2019 - Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

 

Žiaci zo svojich záhrad a sadov priniesli  ovocie a zeleninu, ktorú vystavili vo vstupnej hale a správne ju pomenovali, označili. Deti nezabudli ani na orechy, ktoré sú tiež veľmi zdravé.

        Hovorme o jedle 2019 - téma Chlieb, pečivo,...

Naša škola sa už každoročne zúčastňuje  projektu “Hovorme o jedle“. Na pondelok 14.októbra bola vyhlásená téma – Chlieb, pečivo, cestoviny, obilniny, zemiaky...tento rok sme sa vybrali „Po stopách starých mám“.

 

       

        Deň 1. - 4.

 

Dňa 20. 9.  sa už tradične konal športový deň s názvom Deň 1. - 4. na ZŠ Cerová. Atletického trojboja sa zúčastnili všetci žiaci zo ZŠ Cerová, Prievaly a Plavecký Peter.

         Šarkaniáda

 

Šarkan letí, šarkan letí,

za ním chlapec, za ním deti.

A všetci sa hrnú von,

vykrikujú, robia zhon.

 11.októbra sme sa sme sa vybrali na lúku púšťať šarkany.

        Začiatok školského roka 2019/20

 

2. septembra sa opäť otvorili všetky brány škôl na Slovensku. Nebolo to inak ani v Prievaloch.