Akcie - zs.prievaly.sk

      

                Zápis 2019

 

Dňa 10. apríla sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Zúčastnilo sa ho 14 detí.

    

     Celoslovenské kolo "Šaliansky Maťko"

 

Dňa 29. apríla 2019 sme sa zúčastnili celoslovenského kola súťaže v prednese slov. povesti "Šaliansky Maťko."

         Hurbanov pamätník

 

Dňa 22.2.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže "Hurbanov pamätník."

            Karneval 2019

 

V sobotu dňa 23.2.2019 sa náš Kultúrny dom v Prievaloch premenil na rozprávkový svet.

 

        Šaliansky Maťko - náš super úspech

 

Dňa 14.2. sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese slov. povesti.Našu školu zastupovala K.Ferenčičová s povesťou "Ako Podmanínci chceli odpratať Manín."