Akcie - zs.prievaly.sk

     

 

      Vianočný koncert skupiny SCREAM

 

Dňa 11.12.2018 sme sa zúčastnili vianočného koncertu skupiny SCREAM v KD Senica.

         

         Pytagoriáda 2018

 

Dňa 12.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády 3. a 4. ročníka.

          

       Mikuláš 2018

 

Aj tento rok 2018 zavítal do našej školy Mikuláš.

 

        Vianočné trhy a vianočná besiedka 2018

 

Najkrajšie sviatky v roku sa blížia  a všetci sa na ne  veľmi tešíme. Každý deň sa doma a aj v škole na ne pripravujeme.

 

 Deň padlých 11.11. 2018

 Deň padlých je deň pietneho aktu, kedy sme si uctili pamiatku obetí vojen,ozbrojeného násilia, bez rozdielu, či patrili k víťazným alebo porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá, či boli rôznych národností alebo rás.