Akcie - zs.prievaly.sk

    

      Slávnostné otvorenie šk.roka 2018/19

 

3.septembra 2018 sa otvorili opäť brány škôl na celom Slovensku. Inak to nebolo ani v našej škole.

                   Súťaže v júni 2018

 V mesiaci jún boli ocenené výtvarné súťaže a naši štvrtáci nás úspešne reprezentovali na "Kalokagatii" neplnoorganizovaných škôl okresov Skalica a Senica na ZŠ s MŠ Smolinské.

               Rozlúčka so štvrtákmi

 

Nastal čas, kedy si všetci robíme plány na leto.Čas radosti, veselosti.Pre našich štvrtákov to ale znamená, že im ostáva posledných pár hodín strávených na našej škole.

                      Rozlúčka so školským rokom 2017/18

 

Večer dňa 28. júna sme sa stretli na školskom dvore spolu s našimi kamarátmi škôlkarmi a rodičmi.

      

             Spoznávanie Smoleníc

 

Dňa 27.júna sme opäť "výletovali". Navštívili sme Smolenice.