Akcie - zs.prievaly.sk

         

   Deň matiek

 

Dňa 13.05.2018 naše deti poďakovali svojím mamičkám za ich lásku, starostlivosť, trpezlivosť,..., kultúrnym programom.

   

       Deň Zeme 2018

 

Zem je krásna modrá planéta, o ktorú sa musíme  starať..

Pri príležitosti Dňa Zeme sme si s deťmi pripomenuli dôležitú potrebu chrániť ju a zvelaďovať.

 

           Hurbanov pamätník - okresné kolo

 

Dňa 10.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese "Hurbanov pamätník."

    Zápis detí 2018

 

Dňa 11.4. 2018 sa na našej škole uskutočnil zápis detí do 1. ročníka.

          Beseda so starostkou

 

Koncom marca sa uskutočnila beseda so starostkou a matrikárkou našej obce.