Akcie - zs.prievaly.sk

        Veľká noc sa blíži

 

Veru je to tak. Ani sme  sa nenazdali a  opäť na dvere klopú veľkonočné sviatky.Aj u nás v škole prebiehajú prípravy na ne.

     Pytagoriáda 2018

 

 

Dňa 13. marca 2018 mali naši žiaci, štvrtého ročníka, možnosť ukázať matematické zručnosti  v Pytagoriáde.

 

 

        Hurbanov pamätník 2018

 

Dňa 16.2. sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 2. - 4. ročník, ale aj niektorí prváci.

           Hurbanov pamätník - obvodné kolo

 

 Dňa 13. marca 2018 v Senici sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese Hurbanov pamätník.

     

 Šaliansky Maťko

 

Dňa 8.februára 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo v prednese slovenskej povesti Šalianský Maťko v CVČ Stonožka v Senici.