Akcie - zs.prievaly.sk

 

        

   Vianočný program u seniorov

 

Dňa 18.12. a 20. 12. sme boli potešiť naším vianočným programom tých najstarších v penzióne Láskavé dlane.

           Vianočný koncert

 

  Dňa 12.12.2017  sme boli v KD v Senici na vianočnom koncerte "Šťastné a veselé" tanečného odboru ZUŠ Senica skupiny SCREAM.

         Pytagoriáda 2017

Dňa 11.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriády.

         V Záhorskej knižnici

 

Dňa 12.12.2017 sme boli na exkurzii v Záhorskej knižnici v Senici.

    Vianočné trhy a vianočná besiedka 2017

 

Vianoce patria medzi najkrajšie a najväčšie sviatky v roku, a preto je treba na ne sa vopred dobre pripraviť.