Informácie - zs.prievaly.sk

Vážení rodičia,

 

tento týždeň je zmenený rozvrh nasledovne:

 

PRVÝ ROČNÍK

P PRV NBV VYV VYV ---------
U SJL Vianočný koncert ----------
S SJL MAT HUV ANJ TSV
Š SJL SJL MAT TSV      -------
P SJL SJL MAT ANJ ---------

 

 

DRUHÝ ROČNÍK

 1.  2.  3.  4.  5.
P MAT SJ NBV VYV VYV
U MAT Vianočný koncert SJ
S SJ MAT ANJ ANJ TSV
Š MAT SJ Láskavé dlane PVO L
P SJ MAT L ANJ --------

 

 

TRETÍ ROČNÍK

 1.  2.  3.  4.  5.
P MAT SJ NBV VYV PVC
U Pytagoriáda Vianočný koncert SJ
S SJ MAT ANJ VLA ANJ
Š MAT SJ Láskavé dlane PDA L
P SJ MAT L INF ANJ

 

ŠTVRTÝ ROČNÍK

 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.
P NBV MAT SJL VYV PVC
U Pytagoriáda Vianočný koncert PDA
S SJ MAT VLA L ANJ INF
Š MAT SJ ANJ  L PDA
P SJ MAT L ANJ VLA

Vianočný koncert skupiny  SCREAM

 

Termín: 10.12. 2019 o 10,00h

Miesto: KD Senica

Doprava: autobusová doprava p. Pleša

Odchod: 9,15h

Návrat: do 12,00h

Náklady:  3 eurá (1euro vstupné, hradí OZ Prievalkáčik, 2 eurá autobus hradí rodič)

 

Žiaci 1. ročníka sa budú učiť 1h a  žiaci 3. a 4. ročníka budú riešiť 1h  Pytagoriádu. Dieťa si zoberie so sebou vak s desiatou a pitím.

Po návrate žiaci pôjdu na obed, domov alebo do ŠKD.