Informácie - zs.prievaly.sk

Dištančné vzdelávanie od 18.1. 2021 do odvolania

 

 

Vážení rodičia a milé deti!

Naďalej pokračujeme v dištančom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu, ktorý máte poslaný v správe na edupage.

Zatiaľ sa podľa neho budeme učiť do 22.1. 2021.

Ďalšie aktuálne informácie ohľadom nástupu žiakov dostanete až ku koncu týždňa, kedy by malo ministerstvo školstva opäť  vydať svoje stanovisko. Určite budete včas informovaní o akýchkoľvek zmenách.

 

 

 

 

Celodenný školský klub pokračuje v nezmenenej podobe.

Od 18.1. 2021 pokračuje prevádzka celodenného ŠKD od 7,30h - 15,30h pre deti rodičov zamestnaných v kritickej infraštruktúre alebo ktorí nemôžu vykonávať home office.

Náplň ŠKD: Dištančné vzdelávanie - online vyučovanie

                              Oddychová, relaxačná a rekreačná činnosť

                   Záujmová činnosť

                   Príprava na vyučovanie