Plánované aktivity a podujatia na november a december - zs.prievaly.sk

Plánované aktivity a podujatia na november a december

           

 

 Deň padlých  - 11. 11. o 11,00h

 

Pokračovanie v záujmovej činnosti (krúžky)

 

Hodina deťom - 14.11. verejná zbierka

 

Pedagogická rada za 1. štvrťrok - hodnotenie výchovno-vzdelávacích

 

výsledkov za 1. štvrťrok - do 20.11.2019

 

 

Rodičovské združenie -   do 15.12.2019 individuálne pohovory

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch  (termín sa včas dozviete)

 

 

Príprava vianočného  kultúrneho programu deťmi

 

 

Príprava vianočnej tržnice - TVORIVÉ DIELNE S DEŤMI  - výroba

 

vianočných výrobkov v rámci krúžku "Šikovné ruky" a ŠKD

 

PEČENIE VIANOČNÉHO PEČIVA v rámci ŠKD 


 

MIKULÁŠ -6.12. 2019

 

      

PYTAGORIÁDA - školské kolo matematickej súťaže pre  3.a 4. ročník-

 

 10.12.2019

 

 

VIANOČNÁ BESIEDKA SPOJENÁ S PREDAJOM VIAN. DEKORÁCII -

 

7.12. 2019

 Vianočný koncert skupiny SCREAM  Senica v KD Senica dňa 10.12.2019

 

   

    

       

    23.12.2019 - 07.01.2020 - VIANOČNÉ PRÁZDNINY