Exkurzia Planetárium Hlohovec - zs.prievaly.sk

 

 

Exkurzia Planetárium Hlohovec dňa  13.11.2019

 

 

 

Dňa 13.11.2019 sa uskutoční exkurzia do Vlastivedného  múzea

 

Planetária    Hlohovec pre všetkých žiakov.

 

 

Doprava: autobusová p. Pleša

 

Odchod: 7,55h Námestie Prievaly                                      

 

Príchod: do 15,00h  Námestie Prievaly

 

Stravovanie: individuálne (desiata, obed dostanú suchý, nebudú odhlásení)

 

Žiaci prídu vhodne a pohodlne oblečení (pozrite počasie). Budú mať so sebou vak s

jedlom a pitím.Komu býva nevoľno, treba  užiť aspoň pol hodinu pred cestou liek (nech

má so sebou igelitové vecko, hyg. vreckovky).

 

Po návrate,  deti idú domov. ŠKD nie !