Plánované aktivity a akcie v mesiaci január a február - zs.prievaly.sk

 

     Čo nás čaká v mesiaci január a február ?

 

 

 

-  Zimné hry so snehom (sánkovačka,guľovačka, súťaž o najkrajšiu stavbu zo snehu,atď.,

realizácia iba v prípade priaznivých snehových podmienok)

 

-25.1.Pedagogická rada za 1. polrok - zhodnotenie správania a výchovno-vzdelávacích

výsledkov za 1. polrok

 

- 31.1. Odovzdávanie výpisov klasifikácie a správania za 1.polrok

 

- 1. 2.  Polročné prázdniny

 

Pokračovanie krúžkovej činnosti vo februári-  deti sa včas  dozvedia termín krúžku

 

 

- 14. 2. Šaliansky Maťko - okresné kolo v prednese povesti, školu bude

 

                                            reprezentovať   K.Ferenčičová

                             

-  Vesmír očami detí (výtvarná súťaž)

 

 

- 22. 2. Hurbanov pamätník- umelecký prednes poézie a prózy, školu budú

 

                                                 reprezentovať       L. Ščepková a K. Beňáková

- 23. 2. Maškarný ples

 

- 25.2.- 1.3. Jarné prázdniny