Plánované aktivity a akcie v mesiaci január a február - zs.prievaly.sk

 

     Čo nás čaká v mesiaci január a február ?

 

 

 

- Zimné hry so snehom (sánkovačka, guľovačka, súťaž o najkrajšiu stavbu zo snehu,

atď., realizácia iba v prípade  priaznivých snehových podmienok)

 

- Pokračovanie krúžkovej činnosti  

 

-27.1. Pedagogická rada za 1. polrok - zhodnotenie správania a výchovno-vzdelávacích

                                                                výsledkov za 1. polrok

 

- 30.1. Hurbanov pamätník-  školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy 

                                      

                                                

- 31.1. Odovzdávanie výpisov klasifikácie a správania za 1.polrok

 

- 3. 2.  Polročné prázdniny

 

- 6. 2. Šaliansky Maťko - okresné kolo v prednese povesti, školu bude  reprezentovať  

                                                   K.Ferenčičová, L. Ščepková

                             

-  Vesmír očami detí (výtvarná súťaž)

 

- 15. 2. Maškarný ples

- 17.2. - 21.2. Jarné prázdniny