Plánované aktivity a akcie v mesiaci september - zs.prievaly.sk

Plánované činnosti, aktivity a akcie v  mesiaci september

 

Poskytnutie záujmového vzdelávania - zisťovanie záujmu u žiakov

 

od 10.09. - 19.09. 2019

  (Každý žiak dostane zoznam krúžkov, z ktorých si môžete vybrať)

 

 

Deň 1. - 4. -  20.09.2019, Športový deň, atletický trojboj na ZŠ s MŠ

 

                                                Cerová

 

Rodičovské združenie - pravdepodobný termín 23.09. 2019

                                             (upresníme ku koncu týždňa)

 

Dyňkáči -  prehliadka, termín bude určený až po dohode na RZ