Vianočný koncert 10.12. 2019 - zs.prievaly.sk

Vianočný koncert skupiny  SCREAM

 

Termín: 10.12. 2019 o 10,00h

Miesto: KD Senica

Doprava: autobusová doprava p. Pleša

Odchod: 9,15h

Návrat: do 12,00h

Náklady:  3 eurá (1euro vstupné, hradí OZ Prievalkáčik, 2 eurá autobus hradí rodič)

 

Žiaci 1. ročníka sa budú učiť 1h a  žiaci 3. a 4. ročníka budú riešiť 1h  Pytagoriádu. Dieťa si zoberie so sebou vak s desiatou a pitím.

Po návrate žiaci pôjdu na obed, domov alebo do ŠKD.