Zmena rozvrhu od 09.- 13.12. 2019 - zs.prievaly.sk

Vážení rodičia,

 

tento týždeň je zmenený rozvrh nasledovne:

 

PRVÝ ROČNÍK

P PRV NBV VYV VYV ---------
U SJL Vianočný koncert ----------
S SJL MAT HUV ANJ TSV
Š SJL SJL MAT TSV      -------
P SJL SJL MAT ANJ ---------

 

 

DRUHÝ ROČNÍK

 1.  2.  3.  4.  5.
P MAT SJ NBV VYV VYV
U MAT Vianočný koncert SJ
S SJ MAT ANJ ANJ TSV
Š MAT SJ Láskavé dlane PVO L
P SJ MAT L ANJ --------

 

 

TRETÍ ROČNÍK

 1.  2.  3.  4.  5.
P MAT SJ NBV VYV PVC
U Pytagoriáda Vianočný koncert SJ
S SJ MAT ANJ VLA ANJ
Š MAT SJ L PDA L
P SJ MAT Láskavé dlane INF ANJ

 

ŠTVRTÝ ROČNÍK

 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.
P NBV MAT SJL VYV PVC
U Pytagoriáda Vianočný koncert PDA
S SJ MAT VLA L ANJ INF
Š MAT SJ ANJ  L PDA
P SJ MAT L ANJ VLA