Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach - zs.prievaly.sk

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

  

Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou akoprezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

 

Vyučovanie žiakov prebieha prostredníctvom videokonferencií  z jednotlivých predmetov a  individuálnym samoštúdiom. Prosím rodičov, aby sledovali našu školskú webstránku,  elektronickú korešpondenciu a komunikáciu (bezkriedy, emaily, skupiny na messengri a pod.)

 

Zároveň  Vám dávam do pozornosti najnovšiu stránku MŠVVaŠ SR, kde nájdete najaktuálnejšie informácie  

učíme na diaľku 

Na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných online, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov.

učíme na diaľku

Skúste si rôzne vzdelávacie portály,ktoré sú uvedené na tejto stránke, stojí to za to.

 

Odporúčané webstránky:

Bezkriedy   

Kozmix                     /prihlasovacie údaje na bezkriedy a kozmix žiaci majú u seba/

S deťmi

Alfbook /treba dať kód ucimesadoma/

Planéta vedomostí

Viki

 Angličtina pre deti

Abcguru

Matika IN

Zlatka IN

Vieme po anglicky

Matemág

Zavretá škola

Diktáty online

 

Každodenné čítanie rozprávok známou osobnosťou o 19,00h 

 

Nemusíte vyššie uvedené stránky vyhľadávať, jednotlivé názvy sú hneď prepojené s  príslušnými webstránkami.