Rozvrh 1. a 2. ročník - zs.prievaly.sk
                            Prvý ročník
Deň

8 :00 – 9:00

Šikovníci

9:05 – 10: 05

Šmolkovia

Pondelok MAT,   SJ MAT,SJ
Utorok SJ, PVO, ANJ SJ,PVO,ANJ
Streda MAT, SJ MAT,SJ
Štvrtok MAT, SJ MAT,SJ
Piatok SAMOŠTÚDIUM

 

Druhý ročník
  8,00 - 9,00 9,05 - 10,05 10,10 -11,00
Pondelok --------------- ------------- SJ, MAT,L
Utorok --------------- ------------- SJ,MAT
Streda --------------- --------------- ANJ,PVO
Štvrtok --------------- --------------- SJ,MAT,L
Piatok --------------- --------------- SJ,MAT