Pravidelné vyučovanie od 30.3.2020 videokonferenciami - zs.prievaly.sk

Pravidelné vyučovanie od 30.3.2020 videokonferenciami

 

Všetky ročníky od 30.marca prechádzajú na pravidelné vyučovanie videokonferenciami podľa rozvrhu. Žiaci 1.,3. a 4 ročníka sa budú učiť s pedagógmi 4dni videokonferenciami a 1 deň budú mať samoštúdium.Žiak 2.ročníka má rozvrhnuté vyučovanie na 5dní.

Prosím Vás, pozrite si rozvrh a podľa neho žiaci budú nachystaní na vyučovanie ako v škole bez rušivých momentov v domácnosti.Môže sa stať, že niekedy bude zmena, ale to vám vyučujúci včas oznámi.

Prváci sa  začínajú učiť videokonferenciou, preto zo začiatku môže byť rodič pri ich učení. Ak vaše dieťa dokáže byť samo pri učení, kľudne si môžete robiť iné domáce práce. Keďže vyššie ročníky už majú za sebou učenie sa videokonferenciami, preto odporúčame rodičom, príbuzným, aby deti nechali samé učiť sa s pedagógom. My potrebujeme zistiť, či  ovláda učivo, poprípade či má nejaký problém s ním. Tým, že im radíte, "šuškáte" správne odpovede, im nepomáhate. Ony si musia učivá osvojiť, utvrdiť,precvičiť,...

Ak by bol nejaký problém, vždy to treba včas riešiť individuálne s vyučujúcim.

Po vyučovaní si žiaci urobia domáce úlohy, ktorých kontrola prebehne buď na ďalšej hodine alebo sa dohodnete s pani učiteľkou akou  formou sa vykoná.

 

                                              Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu pri učení