1. jún MDD - zs.prievaly.sk

                              

        MDD- 1.jún

 

Dňa 1.6. 2020 sa žiaci nebudú učiť podľa rozvrhu. Prinesú si písacie potreby, farbičky, poznámkový blok (písanku), desiatu,pitie, papuče. Prídu športovo oblečení a obutí. Po triedach oslávime návrat do školy a MDD rôznymi aktivitami, činnosťami zábavno- športového charakteru. V prípade priaznivého počasia strávime časť dopoludnia vonku. Obed a ŠKD bude (4.ročník).

 

                   Už sa tešíme na návrat našich žiakov do školy!

 

 

Dôležité: Príchod žiakov do školy a odchod  zostáva nezmenený, riaďte sa rozpisom  uvedeným v článku Otvorenie školy -Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ Prievaly a ŠKD na obdobie od 1.júna do konca školského roka.

Žiadame rodičov, žiakov, aby pokyny dodržiavali. Treba, prísť do školy s rúškom na tvári v určený časový interval daný pre konkrétnu skupinu žiakov.Skôr alebo neskôr sa žiaci nebudú púšťať do budovy školy iba po individuálnom dohovore učiteľky a rodiča.

Vykoná sa ranný filter, až po ňom bude dieťa vpustené do budovy. Nezabudnite prvý deň priniesť vyhlásenie, že dieťa nevykazuje známky žiadneho ochorenia.Bez neho žiak nemôže nastúpiť do školy.

 

Vyučovanie podľa upraveného rozvrhu začne dňom 2.júna 2020.