Dištančné vzdelávanie od 11.1. 2021 - zs.prievaly.sk

Dištančné vzdelávanie od 11.1. 2021

 

 

Dňa 11.1. 2021 sa začína dištančné vzdelávanie s využitím digitálnych technológií, o ktorom ste boli informovaní na online rodičovskom združení a cez správy na edupage.

Jednotlivé ročníky budú mať online vyučovanie podľa presne stanoveného časového harmonogramu  a upraveného rozvrhu.

 

1.ročník - 9,00h - 10,20h (vrátane prestávky, tel.chvíliek a pod.), každý deň budú mať

žiaci prichystané učebné pomôcky +  písacie potreby na predmety

MAT,SJL                                      

 

 2. ročník -10,30h - 11,45 h (vrátane prestávky a pod.), každý deň budú mať žiaci 

prichystané učebné pomôcky +  písacie potreby na predmety MAT,SJL 

  

3. a 4.  ročník - 8,30h - 10,20 h (vrátane prestávky a pod.), každý deň budú mať žiaci 

prichystané učebné pomôcky +  písacie, rysovacie potreby na predmety MAT,SJL - utorok,

štvrtok  budú mať VLA

 

3. a 4.  ročník - 10,30h - 11,10 h -  utorok, štvrtok ANJ,  streda, piatok PDA

 

Aktuálne informácie vám budú včas zverejnené a  poslané na edupage.