Celodenná prevádzka ŠKD od 11.1.2021 - zs.prievaly.sk

Celodenná prevádzka ŠKD

 

Od 11.1. 2021 bude otvorený celodenný ŠKD od 7,30h - 15,30h pre deti rodičov zamestnaných

v kritickej infraštruktúre alebo ktorí nemôžu vykonávať home office.

 

Náplň ŠKD: Dištančné vzdelávanie - online vyučovanie

                            Oddychová, relaxačná a rekreačná činnosť

                 Záujmová činnosť

                 Príprava na vyučovanie