Plánované aktivity, akcie do konca školského roka 2020/21 - zs.prievaly.sk

Plánované aktivity, akcie do konca školského roka 2020/21

 

 

14. 6. 2021  - Fotenie tried, jednotlivcov, skupín

 

23. 6. 2021  - Výlet  Múzeum M.R. Štefánika Košariská, Mohyla M.R. Štefánika,

              

                 MiniFARMA Lubina 

 

24. 6. 2021 -  Didaktické hry v prírode, Korlátko, opekačka

 

25.6.  2021  - Odovzdávanie učebníc

 

              - Pedagogická rada - hodnotenie  výchovno-vzdelávacích

 

                       výsledkov za 2. polrok

 

 

28. 6. 2021 -  FROZEN ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO - VIANOCE S OLAFOM -

                     

                      Slovenské ľadové kráľovstvo s originál hlasmi

 

29.6. 2021  - Rozlúčka  so štvrtákmi

 

30.6. 2021 -  Vysvedčenie

 

 

 

HURÁ   PRÁZDNINY!