Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/22 dňa 6.9.2021 - zs.prievaly.sk

Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/22 dňa 6.9.2021

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Prievaly oznamuje rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční v obradnej sieni Obce Prievaly dňa 6. 9. 2021 o 8.00hod. za dodržania epidemiologicko-hygienických opatrení. Keďže otvorenie školského roka bude prebiehať v interiéri, všetci prítomní musia mať rúška. Žiaci si nič prvý deň nenosia, do školských priestorov sa nepôjde. Po slávnostnom otvorení žiaci odídu domov, okrem prvákov a ich rodičov, tí budú mať prvé rodičovské združenie. Deti domov prinesú zápisný lístok do ŠKD a prihlášku na stravovanie, ktoré treba vyplnené obratom odovzdať triednej učiteľke nasledujúci deň. 

Vyučovanie, školské stravovanie a prevádzka ŠKD začne dňom 7. 9. 2021.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Rodičia žiakov pošlú  platné vyhlásenie cez edupage. Postup podania je ten istý ako minulý školský rok. Ak by niekto z rodičov prvákov mal problém poslať vyhlásenie cez edupage, vypíše tlačivo pred začatím slávnostného otvorenia šk.roka 2021/22 v obradnej sieni.

Dieťa  s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.