Nová webstránka školy od 1.9. 2021 - zs.prievaly.sk

 

 

POZOR !

 

Od 1. septembra 2021 máme novú

 

 

webstránku https://zsprievaly.edupage.org/?