Krúžky - zs.prievaly.sk

                  Prehľad krúžkov 2019/20

 

 

Názov záujmového útvaru

   Deň a čas konania        

Vedúciv rámci ŠKD)

                

                    Poznajko

           

              utorok 13,30

 

p. Tunáková

            

Šikovné ruky

              pondelok 14,00

 

p. Beňáková

    Futbalový     

       

        pondelok 16,00

 

p. M. Holič 

 

 Športový (v rámci ŠKD)

streda, piatok  13,30

 

p. Filová

       

         Hra na flautu

     

           štvrtok 16,00

 

p. Mihál

               

            Folklórny

          štvrtok 13,30

 

p. Buchová

    

   Ručné práce

  streda od 13,30

 

p. Šeligová