Krúžky - zs.prievaly.sk

                  Prehľad krúžkov 2019/20

 

Uverejnený je návrh krúžkov na školský rok 2019/20, ktoré budú upravené. Bude zverejnený aj deň a čas po zistení záujmu  žiakov a dohode s vedúcimi krúžkov.

 

Názov záujmového útvaru

   Deň a čas konania        

Vedúciv rámci ŠKD)

                

                    Poznajko

           

              

 

p. Tunáková

            

Šikovné ruky

 

 

p. Beňáková

    Futbalový     

       

       

 

 

 

 Športový (v rámci ŠKD)

 

 

p. Filová

     

       Tvorivé hlavičky

                

         

 

        p. Filová         

       

         Hra na flautu

     

          

 

p. Mihál

               

            Folklórny

 

          

 

p. Buchová

    

   Ručné práce

(háčkovanie, štrikovanie,...)

 

 

p. Šeligová