Krúžky - zs.prievaly.sk

                  Prehľad krúžkov

 

Názov záujmového útvaru

   Deň a čas konania        

Vedúciv rámci ŠKD)

                

                    Poznajko

 

           

                  utorok

           13,00 - 14,00h

 

p. Tunáková

    Športový

       

       

              streda

          13,30 – 15,30h

 

 p. Filová

       Šikovné ruky

         

        

       

               utorok

           13,00 - 14,00h 

 

   

       p.Tarkošová,

      p.Beňáková

     

       Malí kuchári

                

             streda

16,00h -17,00h

      p. Filová

         

       

         Hra na flautu

     

            štvrtok

           16,00h- 17,00h

 

p.Mihál

               

              Futbalový

 

              piatok

13,30h -14,30h

 

p. Kučera