Akcie - zs.prievaly.sk

          Zápis žiakov do 1. ročníka

 

Dňa 22. apríla 2020 prebehol zápis do 1. ročníka za účasti rodičov bez prítomnosti detí.