Hurá prázdniny - zs.prievaly.sk

                               Hurá  prázdniny ! (pridané video)

alt

 

 29.jún 2012 sa niesol najprv v duchu napätia, neskôr silných emócií a na záver aj príjemného uvoľnenia a radosti. Deti už netrpezlivo čakali na dlhoočakávané vysvedčenie a zaslúžený oddych počas letných prázdnin.

Rozdávanie vysvedčení bolo celkom rýchle, nakoľko máme v triedach menej žiakov, no aj tak sa každá pani učititeľka chcela so žiakmi podeliť o posledné cenné rady a slovné hodnotenie práce každého jedného žiačika našej školy.
Detičky si známky vo väčšine prípadov polepšili a ak si aj niektoré dieťa známku pohoršilo, neznamená to koniec sveta., ale je to len výzva pre žiaka a jeho rodičov, v čom treba v budúcom školskom roku pridať a ktorému predmetu sa treba viacej venovať.
Netreba zabúdať ani na to, že aj keď je vysvedčenie dôležitý dokument, nie je nutné deti za dosiahnuté výsledky nejako výrazne trestať, lepšie bude určite počas prázdnin trénovať problematický predmet a venovať svoj rodičovský čas svojim ratolestiam...

alt

Po rozdaní vysvedčení sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi, ktorí nám budú od septembra určite chýbať. Sú to: Natálka Filová, Sonička Lukáčková, Lenka Marková, Denisko Olah, Jakubko Roman a Saška Uhrínková. Tri deti odchádzajú do ZŠ Cerová a tri deti do senických ZŠ. Na rozlúčku im zaspievala ich spolužiačka Natálka krásnu pieseň, ktorá ukončila krásnu emotívnu rozlúčku.

 

Touto cestou milé DETI a milí RODIČIA sa s Vami lúčime, prajeme Vám všetkým krásne a bezstarostné prežitie letných prázdnin a uvidíme sa opäť 3. septembra 2012.

 

Lúči sa s Vami  kolektív pedagógov a zamestnancov ZŠ Prievaly.

 

 

Pozri foto Rozlúčka so šk.rokom 2011/12