Začiatok šk. roka2017/18 - zs.prievaly.sk

                                                 

      Nový školský rok 2017/18

 

Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána,...
Veru tak. Brána našej školy sa otvorila  40 deťom  dňa 4. septembra 2017.

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18 sa uskutočnilo s krátkym kultúrnym programom a príhovorom riaditeľky školy v obradnej sieni. Zúčastnili sa ho okrem žiakov, pedagógov aj naši milí hostia ako starostka, sestra Erika, rodičia, starí rodičia a iní príbuzní či priatelia našich detí. Osobitne sme privítali našich nových žiakov, prvákov, ktorým želáme, aby sa im v škole darilo,cítili sa príjemne, našli si nových priateľov a zažívali radosť z učenia.

 

 

img 3145

POZRI FOTO 2017/18