Den 1.- 4. - zs.prievaly.sk

        Deň 1.- 4.

 

Dňa 29.9. 2017 sme sa zúčastnili športového dňa "Deň 1. - 4."  na ZŠ s MŠ Cerová spolu so ZŠ s MŠ Plavecký Peter.

 Všetky deti súťažili v atletickom trojboji. Prváci a druháci mali: beh na 50m, skok z miesta a hod medicimbalom.  Z nich sa umiestnila Kristínka Beňáková v skoku a v hode na 2.mieste, Martinko Nemec získal 2.miesto v hode a Lukáško Chovanec 2.miesto v skoku z miesta.

Tretiaci a štvrtáci súťažili v disciplínach: beh na 60m, skok z miesta a hod kriketovou loptičkou. Najlepšie sa umiestnil Samko Uhrínek, ktorý v skoku z miesta získal 1. miesto a v hode kriketovou loptičkou bol tretí.Samko Kúdelka získal v behu 3.miesto, Radko Mihál v skoku z miesta 3. miesto.

Víťazi dostali zlaté, strieborné a bronzové medaily, ktoré deti veľmi potešili a iné, ktoré ich nezískali zarmútili.

No ako to býva každý nemôže byť víťazom a deti sa musia  naučiť aj prijať prehru.

Tento deň sa všetky deti usilovali podať svoj maximálny výkon. V prvom rade nám išlo dobre si zašportovať a zabaviť sa.

Okrem atletického trojboja si žiaci zahrali futbal, vybíjanú. Pozitívom tohto podujatia je aj to, že si deti našli nových priateľov z druhých škôl a získali nové skúsenosti.

 

 dsc6794

 

POZRI FOTO Športové aktivity 17-18