Dyňkáči 17 - zs.prievaly.sk

 

 

     Naši Dyňkáči

Dňa 16.9.2017 o 18,30 hod. sa uskutočnila na našej škole "Dyňa party."Žiaci i rodičia priniesli krásne vyrezané i ozdobené dyne.

 

Všetky skrášlili exteriér našej školy. Nadšenie na detských tváričkách odzrkadľovalo úspešnosť akcie. Na dyniach preukázali žiaci svoju tvorivosť, zmysel pre humor a chuť do práce. Spoločnými silami sme prežili pekný večer a naozaj sa nám  podarilo Dyňkáčov oživiť svetlom, čomu sa deti veľmi tešili.

 

POZRI FOTO Dyňkáči 17



  mg 8143