Pytagoriáda -školské kolo - zs.prievaly.sk

         Pytagoriáda 2017

Dňa 11.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriády.

Zúčastnili sa ho všetci tretiaci a štvrtáci. Z tretiakov nebol nik úspešní. Zo 4. ročníka sa 3 žiaci stali úspešnými riešiteľmi:

1. miesto Michal Pavlík   12 bodov za úlohy + 10 bodov za čas = 22 bodov

2. miesto Peter Beňák 13 bodov za úlohy + 6 bodov za čas = 18bodov

3. miesto Bianka Turečková 11 bodov + 5 bodov za čas= 16 bodov.

 

Uspešným riešiteľom blahoželáme.Postupujú do okresného kola, ktoré bude v marci.