Krúžok "Malí kuchári" - zs.prievaly.sk

 

      Naše kuchtenie

Mnohé deti milujú motanie sa v kuchyni a veľakrát nemajú možnosť zapojiť sa do procesu varenia priamo doma. Preto sme tento rok pre ne pripravili krúžok „Malí kuchári“.

Cieľom krúžku je vzbudiť   kladný vzťah k práci, naučiť sa dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, hygienické zásady, udržiavať pri práci čistotu a poriadok, používať spotrebiče a kuchynské zariadenia. V tomto krúžku si deti privoňajú k základom varenia a pečenia.Oboznámia sa s klasickými i menej tradičnými receptami a všetko, čo vlastnými rukami pripravia. Na záver pri spoločnom stolovaní ochutnajú a zhodnotia.

 

POZRI FOTO INÉ AKCIE 2017/18

 20171207 173036