Krúžok "Šikovné ruky" - zs.prievaly.sk

         Šikovné ruky

Krúžok šikovné ruky tento rok funguje v rámci jednej zmiešanej vekovej skupiny pod našim spoločným vedením (E. Beňákovej a L. Tarkošovej)  od začiatku októbra s 15 žiakmi našej školy.

Naším cieľom je u detí rozvíjať jemnú motoriku, kreativitu, estetické cítenie, fantáziu a získavať praktické zručnosti, kladný vzťah k ručným prácam, ale i vedieť vyrobiť a obdarovať svojich blízkych rôznymi darčekmi. Pozornosť venujeme rôznym druhom techník cez strihanie, lepenie, vyšívanie, modelovanie v spolupráci s ľahko dostupným odpadovým materiálom i z vašich domácností.

Výtvory šikovných detí, ktoré krúžok navštevujú, máte možnosť vidieť  v priestoroch školskej chodby a šatne.

Napísala: E. Beňáková

 

V mesiaci január 2018 krúžok nebude!!!

 

POZRI FOTO INÉ AKCIE 2017/18

              FOTO NAŠE VÝROBKY 2017/18

20171220 135521