Šaliansky Maťko - zs.prievaly.sk

     

 Šaliansky Maťko

 

Dňa 8.februára 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo v prednese slovenskej povesti Šalianský Maťko v CVČ Stonožka v Senici.

 Našu školu reprezentovala K. Ferenčičová, žiačka 2. ročníka, s ukážkou od Milana Húževku Svetlonos.Umiestnila sa na peknom 3.mieste. Gratulujeme!