Hurbanov pamätník - zs.prievaly.sk

 

 

        Hurbanov pamätník 2018

 

Dňa 16.2. sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 2. - 4. ročník, ale aj niektorí prváci.

Súťažilo 30 detí  v umeleckom prednese poézie a prózy.

 

Umiestnenie:

poézia 1. miesto - K. Beňáková

             2. miesto - N. Períčková, L. Ščepková

          3.miesto - S. Antoš, P. Beňák, P.Holič

 

próza 1. miesto - K. Ferenčičová

            2. miesto - B. Turečková, N. Miščiová

         3. miesto - Michal Lapuník, Matej Lapuník, S. Kúdelka

 

Do obvodného kola postupujú: K. Beňáková, K. Ferenčičová. To bude dňa 13. marca 2018.

Všetkým umiestneným blahoželáme!