Pytagoriáda 2018 - zs.prievaly.sk

     Pytagoriáda 2018

 

 

Dňa 13. marca 2018 mali naši žiaci, štvrtého ročníka, možnosť ukázať matematické zručnosti  v Pytagoriáde.

Zo školského kola postúpili P.Beňák, M.Pavlík a B. Turečková. Počítalo sa  60 minút a riešilo 15 úloh. Ako to býva v tejto súťaži, môžu žiaci získať body aj za čas, ak majú správne vyriešených 10 úloh. Vtedy za  každé 4 minúty získajú 1bod. V takomto prípade sú úspešní riešitelia a ostatní len riešitelia.

Úspešným riešiteľom bol P. Beňák, ktorý z 31 zúčastnených riešiteľov skončil na peknom 6.mieste  s počtom bodov 18 (11b za úlohy a 7b za čas). BLAHOŽELÁME!

 

Pochvalu si zaslúži aj M.Pavlík (9b) a B. Turečková (7b) za snahu, ktorú vynaložili pri riešení úloh.