Beseda so starostkou - zs.prievaly.sk

          Beseda so starostkou

 

Koncom marca sa uskutočnila beseda so starostkou a matrikárkou našej obce.

Zúčastnili sa jej žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Pani starostka T. Beňáková žiakom porozprávala o jej práci.Oni sa jej aktívne pýtali na veci, ktoré ich na povolaní starostu zaujímali. Po nej sa ujala slova pani matrikárka A. Tarkošová,ktorá im vysvetlila, čo je jej pracovnou náplňou a  aj im  ukázala  matričné knihy. Na záver si poprezerali kroniku obce a albumy fotografií zo života občanov Prieval.

 

img 8967

 

POZRI FOTO BESEDY 2017/18