Hurbanov pamätník - okresné kolo - zs.prievaly.sk

           Hurbanov pamätník - okresné kolo

 

Dňa 10.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese "Hurbanov pamätník."

Našu školu reprezentovala K. Beňáková, žiačka 2. ročníka. Recitovala poéziu od poetky Z. Lacikovej "O perníkovej chalúpke."Umiestnila sa na peknom 2. mieste.

                                                      BLAHOŽELÁME!