Olympiáda zo SJL 2018 - zs.prievaly.sk

          Olympiáda zo SJL

 

Dňa 15.05.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo SJL na ZŠ   Andreja Radlinského v Kútoch.

 Našu školu reprezentovali:

- P. Beňák, ktorý skončil zo 17 žiakov na  peknom 2. mieste. BLAHOŽELÁME!

- M. Pavlík,  ktorý bol 11..