Slávik Slovenska - zs.prievaly.sk

        Slávik Slovenska

 

Koncom apríla sa na našej škole opäť ozýval detský spev slovenských ľudových piesní.

Všetci žiaci sa zúčastnili školského kola speváckej súťaže Prievalský Slávik, ktorá má v našej škole už krásnu a bohatú históriu. Do okresného kola Slávika Slovensk, ktoré sa konalo 10.mája v ZUŠ Senica postúpila Kristínka Beňáková. Súťažila v prvej kategórii /1-3. roč/, ktorá mala najväčšie zastúpenie- 9 súťažiacich. Kristínka nám urobila veľkú radosť, pretože sa umiestnila na krásnom treťom mieste.Blahoželáme!