Zber papiera - zs.prievaly.sk

       

             Zber papiera

 

 

Aj tento školský rok sme sa zapojili do zberu papiera. Naša škola spoločne nazbierala až 4 999 kg papiera.

Vyhodnotili sme jednotlivcov i triedy. Najlepší jednotlivci, ktorí nazbierali viac ako 100kg.

1. P. Beňák                  753,5kg

2. F. Holič                   720kg

3. M. Poláček                275kg

4. M. Pavlík                  273,5kg

5. K. Beňáková               217,5kg

6. K. Ferenčičová            206,5kg

7. S. Uhrínková                     185kg

7. S. Uhrínek                        185kg

8. N. Peričková                     168kg

9. M. Nemec                         156kg

10. S. Šťastná                      130kg

10.  D. Petrovičová                130 kg

11. S. Jahelková                    127 kg

12. B. Turečková                   121,5kg

 13. J. Vanek                        116kg

14. K. Janigová                     110kg

15. S. Kúdelka                      104,5kg

 

Triedy:

1. miesto: 4. ročník-1646kg     priemer:  149,63kg

2. miesto: 1. ročník-1801kg           priemer:   138, 53kg

3. miesto: 2. ročník-1232,5kg        priemer:    94, 80kg

4. miesto: 3. ročník-189kg            priemer:    63kg

Poradie určuje priemer.

 

Ďakujem deťom, ktoré priniesli papier.