Súťaže v júni - zs.prievaly.sk

                   Súťaže v júni 2018

 V mesiaci jún boli ocenené výtvarné súťaže a naši štvrtáci nás úspešne reprezentovali na "Kalokagatii" neplnoorganizovaných škôl okresov Skalica a Senica na ZŠ s MŠ Smolinské.

Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení:P.Beňák, M. Pavlík, R. Mihál.Súťažilo sa v disciplínach: hod kriketovou loptičkou, steľba do brány florbalovou hokejkou, hod na cieľ, hod šípkami do terča, streľba vzduchovkou,beh, skok z miesta, beh v mechu, kvíz.

Chlapci podali maximálny výkon a umiestnili sa na krásnom prvom mieste.         

 

Dňa 7. 6. 2018 sa žiaci našej ZŠ B. Turečková a P. Beňák zúčastnili slávnostnej vernisáže „Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej tvorbe detí senického regiónu“, kde si prevzali ocenenie za úspešné zapojenie do súťaže za najlepšie práce. Ich predlohou bola rozprávka „Trojruža a Čert sluhom“, kde mohli použiť ľubovoľnú techniku.

 

Dňa 18.6.2018 si D. Petrovičová prevzala ocenenie v súťaži "Kto nás chráni" za svoju prácu pod názvom "Lúpež" na Vernisáži v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.

                                                VŠETKÝM OCENENÝM BLAHOŽELÁME!

 

 

 img 0339

 

POZRI FOTO Šport 17-18