Výlet Smolenice - zs.prievaly.sk

      

             Spoznávanie Smoleníc

 

Dňa 27.júna sme opäť "výletovali". Navštívili sme Smolenice.

Najskôr sme si vo "Včelárskej záhrade " pripomenuli úžitok a význam včiel pre človeka. Pútavou a zážitkovou formou si deti utvrdili  vedomosti o včelách , ktoré získali  v škole.Ochutnali rôzne druhy medov, videli rôzne typy úľov. Precvičili si aj poznávanie stromov a mnoho ďalších zaujímavých vecí.

Potom sme sa presunuli na prehliadku  Smolenického zámku a jaskyne Driny.  Na záver sme sa občerstvili výbornou zmrzlinou a spokojní, plní dojmov ,sme sa vrátili domov.

 

POZRI VÝLETY 2018

img 1229