Rozlúčka s našimi štvrtákmi - zs.prievaly.sk

               Rozlúčka so štvrtákmi

 

Nastal čas, kedy si všetci robíme plány na leto.Čas radosti, veselosti.Pre našich štvrtákov to ale znamená, že im ostáva posledných pár hodín strávených na našej škole.

Dňa 28. júna sme mali "rozlúčkovú." Neobišlo sa to bez slzičiek. Nie je to tak dávno, keď stáli pred nami po prvý raz ako malí prváčikovia. Dnes pred nami stoja, aby sa s nami rozlúčili svojim programom, s ktorým im pomáhala E. Beňáková. Príhovormi ich pani učiteľky s pani starostkou povzbudili a motivovali do ďalšej etapy života, ktorá je pred nimi.Pochutili sme si na dobrej torte a zatancovali.

Ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré sa podieľali akoukoĺvek formou pri príprave tejto akcie. Štvrtáci, veľa šťastia, vykročte správnou nohou.

Nech sa vám v novej škole všetkým darí!