Slávnostné otvorenie šk.roka 2018/19 - zs.prievaly.sk

    

      Slávnostné otvorenie šk.roka 2018/19

 

3.septembra 2018 sa otvorili opäť brány škôl na celom Slovensku. Inak to nebolo ani v našej škole.

Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/19 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Obecného úradu Prievaly.Deťom, rodičom, hosťom sa prihovorili riaditeľka školy, pani starostka,sestra Erika a dôstojný pán farár.V krátkom kultúrnom programe vystúpili Matúško, Kristínka F.,Kristínka B. a Laurinka, za čo im patrí veľká pochvala.Osobitne sme privítali našeho prváčika Jurka a dvoch nových žiakov, Lucku (4.roč.) a Lukáška(3.roč.)

Tento školský rok bude našu školu navštevovať 31 detí. 

 

Všetkým žiakom prajeme úspešný nový školský rok 2018/19!

 

 

 img 4680

POZRI FOTO ZAČIATOK ROKA 18-19