Vianočné vystúpenie v Láskavých dlaniach - zs.prievaly.sk

 

   Vianočné vystúpenie v Láskavých dlaniach

 

Vianočný čas sa blíži, klope na dvere. Je to čas, kedy oveľa via myslíme na druhých ako inokedy.

  Aj naši žiaci dňa 17.12.2018 išli potešiť vianočným pásmom popretkávaným slovom, tancom, piesňami, hrou na flaute klientov Láskavých dlaní v Prievaloch.Zaspievali,zahrali krásne vianočné koledy a vyčarovali úsmev na tvárach našich starkých.

 

img 7424